Nhà hàng‎ > ‎

Ăn tại phòng

Ngoài hệ thống nhà hàng, bạn có thể gọi các món ăn mà bạn yêu thích và được phục vụ tại phòng, mức giá sẽ tùy thuộc vào các món ăn và bạn trực tiếp thanh toán
Comments